Skip to content

Bibelskola tillsammans

Bibelskolan Tillsammans är en nystartad bibelskola som tar sin utgångspunkt i den lokala församlingens resurser och utmaningar. Det är ett samarbete mellan Elimkyrkan Eskilstuna och Bromma folkhögskola. Här möter du lärare med stor erfarenhet av bibel, församling och kristet engagemang i vårt samhälle, i en varm församlingsmiljö.

Bibelskola på halvfart med tillsammans som ledord

Kursen är på halvfart med två dagars gemensamma studier. Utöver det kommer du att få tillfälle till egen fördjupning som utmanar dig som kristen och lärjunge.

Utbildningen drivs av Elimkyrkan i Eskilstuna med ett tydligt ekumeniskt perspektiv där vi lär av varandra från olika kyrkor i vårt land och internationellt.

Vi genomförde hösten 2017 den första spännande terminen. Inriktningen med de fyra block som ingår betonade verkligen församlingens resurser, behov och utmaningar. Som namnet Bibelskola Tillsammans antyder, arbetade vi utifrån en målsättning att förstå att den kristna tron, och församlingen, inte är en privatsak, utan något vi lever med tillsammans.

Utvärdering och omdöme var mycket positivt på denna första kurs!

Några av deltagarna från första terminen, hösten 2017, en bra sammansättning av olika generationer och flera nationaliteter, som tillsammans bidrog till bredd och djup, mångsidighet och utmaning.

När startar skolan?

Höstterminen startar tisdagen den 20 augusti och avslutas onsdagen den 18 december.

Studiedagar tisdagar och onsdagar, höstlov v 44.

Vem söker och hur?

Vi förväntar oss att du lever med i en kristen gemenskap, att du regelbundet besöker andakter och gudstjänster, kanske är du också ledare i någon grupp. På vår bibelskola kommer du under terminen att få hjälp att reflektera över vad detta betyder för dig.

Kursen ges i samverkan med Bromma folkhögskola och är CSN-berättigad

Anmälan vid Bromma Folkhögskola. klicka här för att komma dit.

Frågor om Bibelskola Tillsammans ställs till Skolpastor Bengt-Göran Backman, klicka här för kontakter.

Kursen har följande ämnesområden:

Bibel - tro och liv

Du kommer att lära dig om bibeln, dess bakgrund, innehåll och budskap. Vi kommer utifrån bibeln att samtala om den kristna trons grunder och hur den kristna tron utmanar oss idag. Vi bearbetar den kristna trosbekännelsen, ord som nåd och försoning blir belysta. 

Församling - gemenskap som växer

Du kommer att utmanas i dina tankar om vad en församling är. Tro är inte bara till för dig själv, i församlingen finns en motkraft till den individualistiska livsstilen i vår tid. Församlingen är inte en sluten gemenskap, den måste hela tiden söka sig utanför sig själv.

Lärjungaskap och ledarskap

Du kommer genom studier och praktik, i bön och gemenskap att fördjupas i ditt lärjungaskap, bekanta dig med ord som själavård. Vi studerar ledarskap i syfte att för du ska kunna finna din egen ledarstil där dina gåvor kommer i funktion.

Tro och samhälle

Du kommer att få reflektera över hur den kristna tron kommer till uttryck i vårt samhälle och i mötet med människor i olika livssituationer, i evangelisation och diakoni.

 Litteratur

Förutom bibeln, använder vi oss av främst fyra böcker som på olika sätt speglar de block vi läser, och ger tillfälle till fördjupning, reflektion, samtal och utmaning. Vi kommer även att få möta flera av dessa böckers författare, som kan ge oss levande introduktioner. 

Image2