Skip to content
Hela Mig Hemsidan Med år2

"Må han som är fridens Gud helga er helt igenom, och må er ande, själ och kropp bevaras hela och oskadda, så att de är utan fläck när vår herre Jesus Kristus kommer."

1 Thessalonikerbrevet 5:23

2019

Under 2019 kommer fokus ligga på det inre helandet, själens helande. Alltför många mår dåligt i dagens samhälle och detta tror vi inte är Guds vilja. Därför ska vi under året fokusera på själens helande, människans inre helande.

Vill du ha ett samtal med en pastor eller själavårdare?