4:18 för 2018

Idag, när jag skriver det här, är det den första dagen av 2018. Vid början av varje nytt år ställs vi inför en del tankar och funderingar. Vad ska det bli av det här året? Kommer det att bli bättre eller sämre än det förra? Kommer det att bjuda på glädje, sorg eller lite av båda? Framgång? Motgång?

Utifrån det vill jag dela några tankar med dig från Bibeln och Salomo.

De rättfärdigas stig är lik gryningens ljus, som växer i klarhet, till dess dagen når sin höjd. Ord 4:18 (1917)

Livet är en vandring.
Ett år bedöms inte av en dag, utan är att likställas vid en vandring. Först med lite perspektiv ser vi vart stigen för oss. Det gäller att inte tappa modet om man har några tuffa dagar eller månader. Även den rätta vägen har några tuffa passager på vägen till sin destination. Det viktiga är inte om vägen är lätt eller svår, utan att det är den rätta vägen. De rättfärdigas stig är den som växer i klarhet. Döm inte ut det nya året för fort, ge det tid att växa.

Det blir ljusare.
Salomon säger i sitt ordspråk att vägen för den rättfärdige ökar i ljus. Tänk på det en stund. Gud har en stig, en väg för ditt liv, som blir ljusare och ljusare. Den rättfärdiges vandringen är en vandring mot ljuset, även om den skulle föras oss genom dödsskuggans dal, på vår väg dit. Tro att 2018 ska bli ett ljusare år än 2017.

Det växer.
Livet är inte statiskt, utan det rör sig. En del tänker att det ständigt blir sämre, men Bibeln talar om att för den rättfärdige växer det i klarhet. Livet blir bättre. Våga tänk att 2018 kan, och ska, bli bättre än 2017. Du är på en vandring som växer i ljus och klarhet.

Det blir klarare.
Livet ska inte bli svårare och svårare att förstå, utan det ska växa i klarhet. Många uttrycker att livet blir mer komplicerat med åren. Men så behöver det inte vara. För den rättfärdige, den som vandrar med Gud, och i hans ord, blir saker klarare. Med åren förstår vi mer. Våga tro att du ska få mer kunskap under 2018 än hade under 2017.

Lev för dagen.
Även om livet är en vandring, inte kan bedömas efter hur en dag ser ut, så lev i stunden. Varje dag har sin höjd. Låt varje dag växa. Lär dig att se det goda i varje dag, det onda är redan så tydligt. Ta vara på varje dag under 2018, förstå att du är på en resa, men också att varje dag har sin höjd.

Nå din potential.
Salomo talar om ett växande i klarhet till dess dagen når sin höjd, sin fulla potential. Gud vill ta fram det bästa ur dig och låta det växa till sin fulla potential. Ge inte upp. Du kan fortfarande bli mer, och nå längre. Låt Gud ta fram din fulla potential. Nöj dig inte med mindre än att vara ditt bästa, det bästa som du kan vara just nu. Höj ribban 2018 för att kunna nå ännu längre 2019. Sök ständigt att med Guds hjälp vara ditt bästa.

Jag tror att 2018 kan bli ditt bästa år hittills, på samma sätt, som jag tror att det kommer att vara mitt bästa.

4:18 för 2018. Amen.