Uppdaterad information från 1 juni 2021

Uppdaterad information från styrelse och församlingsråd angående Covid-19

Det är annorlunda tider som vi lever i och det påverkar hela vårt samhälle. Vi i församlingsledningen tog ett beslut fredagen den 27 mars att fortsätta att hålla kyrkans lokaler stängda genom hela april. Senare under dagen kom även beskedet från regeringen att begränsa folksamlingar till högst 50 personer, ett besked som gör det svårt för oss att hålla Gudstjänst som vi brukar. Det är såklart inte vår önskan att hålla kyrkan stängd, men vi ser i dagsläget inget annat alternativ. Vi behöver ta vårt ansvar för vårt samhälle samtidigt som vi också respekterar vår regering.
Vi ställer inte in, vi ändrar form.
Det är viktigt att betona att vi inte ser detta som att vi stänger ned kyrkan. Vi stänger vår byggnad, men vår förhoppning är att kyrkans liv ska hitta nya former under denna begränsade tid. Det främsta verktyg vi har att använda i denna tid är webben: hemsidan (www.elimkyrkan.com) och övriga sociala plattformar (Facebook, Youtube och Instagram). Genom dessa verktyg och plattformar får vi möjligheten att ”mötas” och hålla kontakten levande bäst vi kan.

Gudstjänst, Mirakelonsdag och Vardagsandakt.

Bland det första vi gjorde när vi fattade vårt första beslut att stänga ned åra lokaler var att gå över till att erbjuda en digital Gudstjänst. Gudstjänsten är förinspelad och läggs ut via Youtube på söndagar kl 11:00, den delas sedan även via Facebook och vi arbetar på att få den att streama via vår hemsida.
Vi har fått väldigt god respons och statistiken är uppmuntrande.

Förutom Gudstjänsten har vi även kunnat sända vår Mirakelonsdag live via Facebook (FB), även här tror vi på en lösning där vi kan få den att streama via hemsidan. Fördelen med att vara live på FB är möjligheten för den som tittar att skriva in sina böneämnen och kommentarer.
Det ”nya” vi har lagt till i vår verksamhet är det vi kallar för Vardagsandakten. Det är en inspelad andakt om 10-15 min som läggs ut via vår hemsida mån-fre.
Vi är inte färdiga än.
Vi söker fortfarande efter fler sätt att vara kyrka på i dessa tider då vi lever med ”social distancing”. Har du idéer och förslag tar vi tacksamt emot dessa. Vi förstår att detta kommer att gå över med tiden och att vi kommer att återvända till våra lokaler igen. Däremot kommer vi med all säkerhet att ta med oss en del av de saker som vi nu gör in i framtiden. Vi får nog även räkna med att våra lokaler förblir stängda en tid framöver. Vi har beslutat oss för att hålla helt stängt fram tills den sista april, men vi lever med en insikt om att det kan komma att bli längre än så.

Bönens kraft.

Det är lätt att känna sig maktlös i tider som dessa. Det kan tyckas som att vi inte har något att sätta upp mot det virus som just nu lamslår vårt samhälle. Men det är inte helt sant. Vi som kristna har en oerhörd kraft att tillgå i bönen. Vi behöver nu ta vårt ansvar att be för vårt land och för vår värld.
Låt följande ord från Jakob leva hos dig:
Får någon av er lida skall han be; är någon glad skall han sjunga glädjepsalmer. Är någon av er sjuk skall han kalla till sig de äldste i församlingen, och de skall smörja honom med olja i Herrens namn och be böner över honom. Deras bön i tro skall rädda den sjuke, och Herren skall göra honom frisk. Och har han syndat skall han få förlåtelse. Bekänn därför era synder för varandra, och be för varandra att ni skall bli botade. Den rättfärdiges bön har kraft och gör därför stor verkan. Elia var en människa som vi, men när han bönföll Gud om att det inte skulle regna kom inget regn över landet på tre och ett halvt år. Sedan bad han igen, och då gav himlen regn, och jorden lät sin gröda växa.
Jakobsbrevet 5:13-18

Herren välsigne dig och bevare dig,
Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig,
Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid.
I Faderns, Sonens och Den Helige Andes namn.

Klicka här för att komma till Elimkyrkans facebooksida

Den 1 juni kom beskedet från regeringen att öka deltagarantalet på folksamlingar till högst 50 personer igen, vilket innebär att vi kan fira gudstjänst under ordnade, säkrare former igen! mirakelonsdagarna och söndagarna innan midsommarhelgen är således öppna för platsbokning och detta görs på www.elimkyrkan.com på förstasidan.

 

Gud välsigne dig!