Arabiska samlingar

Arabiska gruppen i Elimkyrkan har som mål att förmedla Guds ord till arabisktalande personer, men även att förstärka gemenskapen 'ett i Kristus' med samtliga grupper som tillhör Elimkyrkan.

Gruppen har sin Gudstjänst varje Lördag kl 17:00.
Gudstjänsten består av lovsånger, predikan och söndagsskola för barnen.

Varje torsdag kl 18:00 har arabiska gruppen bibelstudie på arabiska, vi har även en stund för bön.

DSC 0309
arabiska