"Det rätta, endast det rätta, skall vara din strävan".

Ekumeniska böneveckan 18-25/1 2019

Schemat

Inom dina stammar skall du tillsätta domare med biträden i alla städer som Herren, din Gud, ger
dig, och de skall skipa rätt åt folket med rättvisa domar. Du skall inte vränga rätten och inte vara
partisk. Du skall inte ta mutor, ty mutor gör den vise blind och fördärvar saken för den som har
rätt. Det rätta, endast det rätta, skall vara din strävan.
Då får du leva och ta i besittning det land som Herren, din Gud, vill ge dig.

5 Mosebok 16:18-20

Materialet för Böneveckan för kristen enhet 2019 har utarbetats av en ekumenisk grupp i Indonesien. Detta präglar utformningen av innehållet med temat ”Det rätta, endast det rätta, ska vara din strävan” Så här beskriver kristna i Indonesien bakgrunden till temat för 2019: ”Bara genom att ta till oss Jesu bön att ”de alla ska bli ett” kan vi bära vittnesbörd om en levande enhet i mångfald. Det är genom vår enhet i Kristus som vi förmår att bekämpa orättfärdigheten och tjäna behoven bland dess offer. Drivna av denna delaktighet fann vi att orden från femte Moseboken talade på ett kraftfullt sätt i vår situation.”

Varje år 18-25 januari samlas kristna kyrkor världen över till gemensam bön, i år har kyrkorna i
Indonesien sammanställt materialet och SKR (Sveriges Kristna Råd) har översatt det.
Nu går vi som kyrkor samman i Eskilstuna och ber och firar gudstjänst gemensamt under den här veckan.
Varje dag firas gudstjänst eller bes det enligt ovanstående schema, utöver det sker från lördag 19 januari kl 18
till söndag 20 januari bön i 24 timmar runt om i vår stad av församlingsmedlemmar.
Välkommen att be med oss!