Musikliv

Musiken har alltid haft stor betydelse i Elimkyrkan.

 

Med körer, konserter och lovsångskvällar har folk upplevt Gudsmöten och gjort betydelsefulla erfarenheter.

På söndagens gudstjänst blandas psalmer, lovsång, körer och solosång. Mångfalden i musiklivet är något vi ser som en styrka.

Varje onsdag har vi mirakelonsdag, en kväll med bön och lovsång i fokus. På onsdagarna är lovsången det främsta verktyget som används i Gudstillbedjan.

Elimkyrkan