Bibelseminarier

Att studera Bibeln är något av det mest centrala i vår församlings verksamhet. Därför inbjuder vi till Bibelseminarium kl 19:00 den första onsdagen i varje månad.
Samlingen består av en undervisning följt av enkelt fika och samtal för den som önskar.

Dessutom har vi en Bibelstudieserie, som är en del av den Skördemånad som församlingen inbjuder till under mars månad varje år.   

Här nedan finner du inspelningar till några av de Bibelstudieserier som vi har hållit i Elimkyrkan.

 

 

 

Rikedom, Skördemånaden 2016

Del 1   

Del 2   

Del 3