Bibelskola tillsammans

På grund av få anmälningar så tar bibelskolan uppehåll under höstterminen 2023

Bibelskolan Tillsammans är en nystartad bibelskola som tar sin utgångspunkt i den lokala församlingens resurser och utmaningar. Det är ett samarbete mellan Elimkyrkan Eskilstuna och Bromma folkhögskola. Här möter du lärare med stor erfarenhet av bibel, församling och kristet engagemang i vårt samhälle, i en varm församlingsmiljö.

Några av deltagarna från första terminen, hösten 2017, en bra sammansättning av olika generationer och flera nationaliteter, som tillsammans bidrog till bredd och djup, mångsidighet och utmaning.
Image2