Gudstjänsten är hjärtat i Elimkyrkans verksamhet. Det är här som vi möts över alla kulturer och generationer. Alla är välkomna! Det är den knytpunkt som väver samman all den verksamhet som bedrivs innanför och utanför våra väggar. Vi möts för att prisa och tillbe Gud genom lovsång och tillbedjan. Vi har ett starkt fokus på undervisning och varje söndag så finns det möjlighet att få Gudstjänsten tolkad till engelska så att alla kan förstå och följa med.
Barnen har en given plats i våra samlingar. Den första kvarten av varje Gudstjänst är barnen med och vi får då möta söndagsskolan samt sjunga tillsammans. Därefter är barnen välkomna att gå till söndagsskolan där de får möjlighet att delta i någon grupp anpassad efter deras ålder.
 
Efter våra Gudstjänster så inbjuds du att fortsätta gemenskapen runt borden i vår församlingsvåning där det erbjuds servering med kaffe och tilltugg. Det är en möjlighet att skapa nya relationer och samtala om den Gudstjänst som man nyss var en del av eller livet i allmänhet.
Vi erbjuder också Gudstjänster på arabiska.
 
Arabiska            Lördagar 17:00
 
Svenska             Söndagar 11.00
 
Välkommen att dela gemenskapen med oss!