Stickcafé

Varannan onsdag - ojämna
veckor -träffas vi i kyrkan
och handarbetar.
Häng gärna på!

Kontakta Gunna
på telefon: 016 -42 40 06

När: onsdagar kl 15-17