Om församlingen

Historia

ESKILSTUNA BAPTISTFÖRSAMLING

bildades 19 juni 1866 och heter idag Elimkyrkans Baptistförsamling, Eskilstuna.

Församlingsbildandet hade föregåtts av att några enstaka personer i Eskilstuna tagit till sig av kolportörers och resande evangelisters budskap och låtit döpa sig. När skomakaremästare C.V. Schyllberg flyttar till staden år 1864 samlar han baptisterna i sitt hem och håller nattvardsgudstjänst. Den 12 maj 1866 förrättas dop av sju personer i Spiksmedströmmen i Eskilstunaån och de bildade kort därefter Eskilstuna Baptistförsamling.

Församlingen var den första frikyrkoförsamlingen i Eskilstuna. Flera av frikyrkoförsamlingarna i och omkring Eskilstuna har sina rötter i församlingen. Många framgångsrika år följde de första årtiondena, exempelvis 1882 döptes 134 personer och blev medlemmar av församlingen.

Den nuvarande kyrkan invigdes 1910. Den är i stort sett intakt sedan byggnadstiden.

8
dav

Dopet

är viktigt i Elimkyrkans Baptistförsamling men vi välkomnar varje person som medlem som bekänner sin tro på Jesus Kristus som Herre och Frälsare. Församlingen praktiserar enbart troendedop, vilket är en överlåtelsehandling till Gud vid medveten ålder. Att praktisera troendedop samtidigt som det är möjligt att bli medlem utan att vara döpt eller barndöpt kallas för ”öppet medlemskap”. Alla församlingens medlemmar har personligen valt att ansluta sig.

Församlingen

är demokratisk, vilket innebär att ledningen väljs av församlingen. Församlingen är suveränt beslutande i alla interna frågor och har ingen kyrklig eller statlig överhet. Församlingen måste själv samla in de ekonomiska medel som behövs. Följaktligen är ekonomi och verksamhet helt beroende av det ideella engagemang som finns hos medlemmarna. Församlingen grunddokument är att betrakta Bibeln som Guds ord.

”Be, så skall ni få. Sök, så skall ni finna. Bulta så skall dörren öppnas”, säger Jesus (Matt 7:7) Han säger också att ”där två eller tre är församlade i mitt namn är jag mitt ibland dem” (Matt 18:20). Det är ord vi i Elimkyrkan tror på och praktiserar genom att vi ber tillsammans i hemmen, i kyrkan och tillsammans med andra kristna i ekumeniska sammanhang. Alla som så önskar kan lägga fram personliga böneämnen, antingen offentligt i våra samlingar eller anonymt genom en lapp i vår bönekorg. Korgen bärs fram för speciell förbön vid våra söndagsgudstjänster. Det finns ingenting som är för stort eller för litet för Gud.

Har du ett personligt böneämne? Kom gärna och lägg en lapp i bönekorgen eller skicka ett mail eller brev så kommer vi att hjälpa dig i din bön.