Hela Mig Hemsidan Med år2

"Må han som är fridens Gud helga er helt igenom, och må er ande, själ och kropp bevaras hela och oskadda, så att de är utan fläck när vår herre Jesus Kristus kommer."

1 Thessalonikerbrevet 5:23

2020

Under 2020 kommer fokus ligga på kroppens helande. Alltför många mår dåligt i dagens samhälle och detta tror vi inte är Guds vilja. Därför ska vi i tio söndagar under året fokusera på bibelberättelser där Jesus helar människor.

Vill du ha ett samtal med en pastor eller själavårdare?