Skolkyrkan i Eskilstuna

En bro mellan kyrka och skola

 

Skolkyrkan i Eskilstuna är en förening som drivs av kyrkorna i Eskilstuna. Syftet är att samverka resurser och erbjudanden till skolvärlden. Tillsammans kan vi göra mer.
Nio kyrkor är medlemmar i föreningen, som samarbetar med Svenska Kyrkan. Tillsammans utgör vi en kyrka för skolvärlden.

Vi erbjuder bland annat Bibeläventyret till mellanstadiet -  en pedagogisk resa genom Bibelns berättelser som engagerar hela kroppen.
Elevcoach, knuten till arbetslag, för högstadieskolorna!
Skolpastor och skolpräst finns tillgängliga för besök på gymnasieskolor för att möta frågor och behov som finns där.
 
Vi erbjuder även förstås gärna studiebesök, kyrkvandringar m.m.

Om du som lärare eller elev önskar boka in ett besök på din skola eller studiebesök i en kyrka, kan du ta kontakt med mig, skolpastor BG, som också har min hemvist och anställning  här i Elimkyrkan.

Jag och övriga i Skolkyrkan finns även till för de svåra samtalen, till tröst, uppmuntran och stöd.

Hör av dig till Skolpastor BG, Bengt-Göran Backman på:
telefon: 076-024 57 39   |  e-post : bg@elimkyrkan.com 

Mer information om skolkyrkans arbete, anställda och andra resurser, finns på www.skolkyrkan.net 

Hör gärna av dig med dina frågor och synpunkter till oss.

Bibelaventyret2