The big five

”…Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare…”

I Efesierbrevet 4:11 räknas det upp 5 tjänster i församlingens arbete som har fått i uppdrag att göra ”de heliga mer fullkomliga,” alltså att ta hand om, rusta och vägleda den kristna församlingen. *spoiler* Alla dessa tjänster behövs!

Aposteln, Guds sändebud, går med ”det kompletta paketet”, når över alla tjänster och brukar vara församlingsplanterare. Profeten har ett öra för det himmelska och framför budskap från Gud. Evangelisten brinner för att nya människor MÅSTE höra om Jesus. Herden, pastorn, har folket nära hjärtat och vill ta hand om, vägleda och rusta den flock som kallas Guds församling. Läraren vet precis vad som står i bibeln och har ett finger på pulsen gällande skillnaden mellan Markus och Lukas evangelium, vet hur många olika ädelstenar det finns i Himlen och kan utlägga perikoper.
Saken med dessa olika tjänster är att ALLA behövs, ingen kan ersätta en annan. En evangelist, som brinner för nya människor, har inte alltid samma lyhördhet och förståelse för det pastorala. En lärare säger att vi måste läsa bibeln mer och evangelisten skriker VITTNA för alla du möter! Profeten profeterar om framtiden och människan och pastorn undrar var du var i söndags. Evangelisten vill inte ha bänkar i kyrkan utan vill att alla ska gå ut och läraren försöker få fler på bibelseminariet.
Ingen av dessa klarar av att vara ensamma i Guds kropp, i församlingen(1 Korinthierbrevet 12:14-17), utan alla behövs. Pastorn ska vara pastor, evangelisten ska vara evangelist, profeten ska vara profet, aposteln ska vara apostel och läraren ska vara lärare. Läraren ska inte ta pastorns roll och evangelisten ska inte hålla i bibelseminarier.

Nu finns det såklart de som bär på fler än en av dessa tjänster. En evangelist kan profetera och en pastor kan ha en bibelutläggning, men det blir ofta snabbt tydligt när någon försöker utföra en tjänst som man inte bär på. Man kan tolka texten fel, missa människan, profetera knasigt eller glömma budskapet. DÄRFÖR behövs alla tjänsterna, för att komplettera varandra i Kristi kropp. Vi behöver tända eld på dessa fem, vi behöver passionera, inspirera och inkludera dessa fem. Då växer vi.

Men nu har Gud satt samman delarna i kroppen, var och en av dem som han ville. Om alla vore en enda kroppsdel, var vore då kroppen?  Första Korintierbrevet 12:18-19